Học phí trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2018 lên tới 44 triệu/năm và được quy định ở 2 mức học phí riêng cho sinh viên dựa vào hộ khẩu.

Học phí trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2018

Học phí trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2018

Học phí trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tới 44 triệu/năm

Theo tin tức tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cập nhật, năm 2018 ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch  tuyển sinh thêm đối tượng có hộ khẩu không thuộc TPHCM theo đó ngày 24/7 trường này đã công bố về mức học phí năm học 2018 – 2019 để thí sinh năm rõ.

Theo thông báo này, trường quy định 2 mức học phí riêng cho thí sinh có hộ khẩu TP.HCM và thí sinh có hộ khẩu tại địa phương khác.

Được biết, những thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM sẽ có 3 mức khác nhau bao gồm: chưa thực hiện tự chủ, khi thực hiện tự chủ đào tạo theo nhu cầu của UBND TP.HCM và khi thực hiện tự chủ nhưng không đào tạo theo nhu cầu của thành phố này.

Qua đó cho thấy, ngay với những đối tượng có hộ khẩu TPHCM còn được phân mức học phí tùy từng ngành đào tào. Trong đó, mức học phí cao nhất lên tới 30 triệu/năm dành cho nhóm đối tượng thực hiện tự chủ nhưng không còn đào tạo theo nhu cầu thành phố với các ngành: y đa khoa, răng hàm mặt, dược học, khúc xạ nhãn khoa, điều dưỡng, xét nghiệm y học, kỹ thuật y học.

Đặc biệt, những thí sinh không có hộ khẩu tại TPHCM học phí được thu ở mức cao hơn và được phân thành 2 loại là chưa thực hiện tự chủ và khi thực hiện tự chủ cũng theo đó mà mỗi loại học phí cũng khác nhau cho từng nhóm ngành. Trong đó, học phí cao nhất lên tới 44 triệu đồng/năm/sinh viên với nhóm khi thực hiện tự chủ và áp dụng cho các ngành: y đa khoa, răng hàm mặt, dược học và khúc xạ nhãn khoa.

Cụ thể học phí từng ngành của trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo tin tức tuyển sinh y dược cập nhật:

Học phí trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2018

Học phí trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2018

Theo giảng viên trong ban tư vấn Cao đẳng Y – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho biết, thông báo bảng học phí này được căn cứ theo Nghị định 86/2015 của Chính phủ về cơ chế, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về mức thu học phí năm học 2018-2019 của trường.

Hiệu trưởng trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, hiện nay trường vẫn đang chờ phê duyệt đề án tự chủ tài chính của UBND TPHCM theo nhóm tự chủ tài chính toàn phần. Vì vậy, thông báo mức học phí này nhằm mục đích cho thí sinh và phụ huynh tham khảo cũng như có sự cân nhắc trong việc lựa chọn trường xét tuyển. Đặc biệt lưu ý là mức học phí đã công bố ở trên nếu như đề án chưa được thông qua trường sẽ thu học phí theo nhóm chưa thực hiện tự chủ.

Nguồn: yduocbinhphuoc.asia – tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *